"Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie powód."

O mnie

Adam Flizikowski uzyskał tytul magistra na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, w roku 2000 (praca magisterska w języku angielskim "Programming language for distance learning applications").


W latach 2000-2003 był słuchaczem II Studium Doktoranckiego w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.


Od roku 2003 pracuje jako asystent w Instytucie Telekomunikacji UTP, w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami QoS, zarządzania sieciami (PBNM) w sieciach bezprzewodowych, obecnie realizuje prace w ramach rozprawy doktorskiej.

Obecnie w ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się zagadnieniami QoS w sieciach WIMAX.


Pracuje również jako konsultant oraz kierownik projektów. Uczestniczy jako kierownik i wykonawca w projektach z zakresu m.in. QoS w sieciach heterogenicznych (FP6 EuQoS, FP6 NETQoS, FP7 DaVinci),

glowna bezpieczeństwa systemów i infrastruktur teleinformatycznych w tym sieci SCADA (INSPIRE, INTERSECTION) oraz symulacji rozproszonych HLA/RTI (domena samolotów bezzałogowych UAV).