Pracownicy

dr hab. inż. Michał Choraś, prof. nadzw. UTP  – kierownik ZST

michal

e-mail: chorasm@utp.edu.pl

strona domowa: zst.utp.edu.pl/michal.choras.html

Michał Choraś absolwent ATR, ukończone studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki w 2001 roku. Rozprawa doktorska na temat „Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu ucha ludzkiego” pod kierunkiem prof. hab. dr inż. Ryszarda Tadeusiewicza z AGH Kraków została obroniona z wyróżnieniem we wrześniu 2005.We wrześniu 2014 Rada Wydziału EAIIB AGH Kraków nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.Autor ponad 130 naukowych artykułów z dziedziny przetwarzania obrazów, biometrycznego rozpoznawania osób, ochrony krytycznych infrastruktur, cyber bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Jest recenzentem dla ponad 30 prestiżowych czasopism naukowych oraz członkiem komitetów i recenzentem ponad 35 międzynarodowych konferencji naukowych.Pracuje także jako konsultant oraz kierownik projektów w branży IT. W szczególności prowadzi projekty dotyczące bezpieczeństwa sieci, systemów teleinformatycznych, ochrony infrastruktur krytycznych a także bezpieczeństwa państwa.

Obecnie jest koordynatorem projektu FP7 CAMINO, a na UTP kieruje pracami w projekcie FP7 CIPRNet. Ma doświadczenie z prac w ponad 10 europejskich (m.in. finansowanych przez FP7, EDA, DG HOME) i polskich projektach badawczych.

Do ulubionych zajęć należy czynne uprawnianie sportu, podróże i nauka języków obcych.

Homepage: zst.utp.edu.pl/michal.choras.html

 

dr hab. inż. Witold Hołubowicz, profesor nadzw. UTP

zdj_holu

e-mail: witold.hołubowicz@itti.com.pl

strona domowa: www.itti.com.pl

telefon: +48 (61) 622 69 85 (Poznań)

telefon: +48 (52) 340 83 33 (Bydgoszcz)

fax: +48 (52) 340 83 33

Witold Hołubowicz jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.

W latach 1987-89 był wykładowcą na Polytechnic University w Nowym Jorku, USA. W latach 1992-96 był profesorem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych, EFP, w Poznaniu.

Od października 1996 jest profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Od 1997 roku pełni Funkcję Prezesa Zarządu w firmie ITTI Sp. z o.o. w Poznaniu

Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje systemy łączności radiowej ze szczególnym uwzględnieniem systemów telefonii komórkowej. Jest autorem ponad 100 publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych. Jest również współautorem 4 książek z zakresu łączności bezprzewodowej.

 

mgr inż. Adam Flizikowski

zdj_afli

e-mail: adamfli@utp.edu.pl

strona domowa: zst.utp.edu.pl/Pracownicy/flizikowski/

telefon: +48 +52 340 83 33, +48 +52 340 83 65

Adam Flizikowski uzyskał tytul magistra na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, w roku 2000 (praca magisterska w języku angielskim „Programming language for distance learning applications”).W latach 2000-2003 był słuchaczem II Studium Doktoranckiego w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.Od roku 2003 jest asystentem w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych UTP.Ściśle współpracuje z ITTI w Poznaniu. Brał udział w realizacji wielu projektów m.in dla TP S.A., Netia, Siemens, ERA i innych firm.

Obecnie w ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się zagadnieniami QoS w sieciach WIMAX.

Home page: zst.utp.edu.pl/Pracownicy/flizikowski.html

 

dr inż. Mirosław Miciak

 

dr inż. Roman Wiatr

 

dr inż. Rafał Boniecki

 

dr inż. Mariusz Sulima